بازاریابی

نشست خبری بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران برگزار شد

نشست خبری بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران صبح امروز برگزار شد.

 
به گزارش خبرنگار تعرفه آنلاین ، در این نشست خبری دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: با ربع قرن تلاش در این سازمان در راستای ارزیابی شرکت های بزرگ و با این فلسفه وجودی رتبه بندی این شرکتها را آغاز کردیم.
وی افزود: ما شاهد این هستیم و بررسی میکنیم که تاثیرات و نقش شرکت های بزرگ در توسعه حوزه های مختلف کشور به چه شکل است همچنین شرکتهای متوسط و کوچک در زنجیره تامین نیازهای کشور چه تاثیراتی دارد.
کیانی بختیاری خاطرنشان کرد: ما در شرکتهای بزرگ اشتغالزایی بزرگی هم خواهیم داشت و تفاوت اشتغال در شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک و متوسط در این است که اشتغال در شرکتهای بزرگ پایدار و ماندگار است اما در شرکتهای کوچک و متوسط به نسبت شرکتهای بزرگ از پایداری مداوم برخوردار نیست.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بیان داشت:
اطلاعاتی در خصوص بیست و پنجمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران
سازمان مديريت صنعتي در سال 1401 براي بیست و پنجمین سال متوالي رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران (رتبه‌بندي IMI-100) را انجام میدهد و 500 شركت بزرگ و موثر در اقتصاد كشور را طي همايشي که در 3 بهمن ماه سال جاری برگزار میشود، معرفی خواهد کرد.
اين همايش با حضور مقامات كشوري، مديران شركت‌هاي برتر و بزرگ ايران، صاحب نظران اقتصادي و خبرگان صنعتي برگزار مي‌شود و در آن، از شرکتهای برتری که رتبه های ویژه ای کسب می‌کنند، تقدیر خواهد شد.
رتبه‌بندي IMI-100 در سال نخست (1377) با رتبه‌بندي 100 شركت برتر ايران از نظر شاخص ميزان فروش (درآمد) آغاز شد و در سال‌های بعد از آن، با توجه به استقبال خوب شرکت‌ها و برای پاسخگویی به درخواست آنها، به تدریج، تعداد شرکت‌های فهرست به 500 شرکت افزایش یافت، همچنین، تعداد شاخص‌های مورد بررسی نیز به 33 شاخص افزایش یافت.
مهم¬ترین اهداف رتبه¬بندی شرکت¬های برتر ایران:• تولید اطلاعات در مورد بنگاه¬های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار• رتبه¬¬بندی شرکت¬ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی• گسترش رقابت بین بنگاه¬های اقتصادی• استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه ریزی اقتصادی در کشور
رتبه بندي‌هاي مشابه IMI-100 هم در سطح جهاني و هم در سـطح منـطقه اي و كشـوري انـجـام مي‌شود.• در سطح جهانی: رتبه‌بندی Fortune Global 500 که 500 شرکت بزرگ دنيا را رتبه‌بندی می‌کند.• در سطح منطقه¬ای: رتبه‌بندی DS100 که صد شرکت بزرگ کشورهای عضو سازمان همکاری¬های اسلامی را رتبه‌بندی می‌کند.• در سطح كشوری: در كشورهاي آمريكا، تركيه، هندوستان و برخي كشورهاي ديگر انجام مي‌شود.در رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران و رتبه‌بندي‌هاي مشابه فوق الذكر، ابتدا 500 شركت براساس شاخص”ميزان فروش (درآمد)” انتخاب و رتبه‌بندي مي‌شوند. پس از آن، اين 500 شركت براساس شاخص‌هاي ديگري نيز رتبه‌بندي مي‌شوند. نكته مهم اين است كه يك شركت، در شاخص‌هاي مختلف، رتبه‌هاي متفاوتي مي‌گيرد، يعني مثلا ممكن است در شاخص فروش رتبه 10 را داشته باشد ولي در شاخص “سودآوري” رتبه 45 را به دست آورده باشد. به عبارت ديگر، شاخص‌هاي مختلف در اين رتبه‌بندي‌ها با هم ترکیب نمی‌شوند تا در مجموع، به يك شركت، يك رتبه تعلق گيرد.انتخاب 500 شركت براساس “ميزان فروش” از منطق اقتصادي و مديريتي برخوردار است، زيرا “فروش” خروجي نهايي بنگاه‌هاي اقتصادي است. همچنين، ميزان اثرگذاري فعاليت يك شركت در ابعاد اقتصاد ملي، رابطه مستقيمي با ميزان فروش شركت دارد.در مجموع، در رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران، شركت‌ها براساس 33 شاخص مذكور در جدول زير مقايسه و رتبه‌بندي مي‌شوند:
شاخص ها عنوان دسته‌بنديفروش- رشد فروش- فروش سرانه- ارزش افزوده- تعداد كاركنان – رشد اشتغال – دارايي- رشد دارايي شاخصهاي اندازه و رشد شركت
سود آوری- رشد سود- بازده فروش- بازده دارايي- گردش دارايي- سهم دارایی های غیر جاری از کل دارایی‌ها – بازده ارزش ويژه- نسبت مالكانه شاخصهاي سودآوري و عملكرد
بهره وری کل، بهره وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری سرمایه شاخص های بهره وریصادرات – صادرات سرانه-رشد صادرات- نسبت صادرات به فروش شاخصهاي صادرات
نسبت جاري- نسبت خالص وجوه ناشي از عمليات به فروش- نسبت خالص وجوه ناشي از عمليات به سود عملياتي شاخصهاي نقدينگي
نسبت بدهي- نسبت پوشش هزينه بهره شاخصهاي بدهي
ارزش بازار – بازده بازار حقوق صاحبان سهام- نسبت P/E – نسبت P/B شاخصهاي بازار
شاخص‌های رتبه‌بندی در رتبه‌بندی IMI-100، شاخص های کمّی (مقداری) هستند و مقادیر آنها از “صورت‌های مالی حسابرسی شده ” شرکت‌ها استخراج می‌شود. بنابراین‌، بر خلاف بسیاری از ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی‌ها که در رتبه‌بندی شرکت‌ها قضاوت ارزیابان دخالت دارد و یا از خود اظهاری شرکت‌ها استفاده می‌کنند‌، در رتبه‌بندی IMI-100‌، نرم افزار مربوط، براساس مقادیر عددی، رتبه هر شرکت را مشخص می‌کند و هیچ قضاوتی توسط اجرا کنندگان رتبه‌بندی صورت نمی‌گیرد.
از ویژگی‌های رتبه‌بندی IMI-100، شفافیت بسیار بالای آن است، بطوری که رتبه هر شرکت در هر شاخص، به راحتی قابل بررسی و صحه گذاری است، زیرا در هر فهرستی، در مقابل نام شرکت، علاوه بر رتبه آن، کمیت آن شاخص درج شده است.
نوع رتبه‌بندی IMI-100 و رتبه‌بندی‌های مشابه مثل Fortune 500 و اهدافی را که دنبال می‌کنند به گونه‌ای است که کلیه شرکت‌ها در هر رشته کسب و کار، در فهرست حضور دارند و اساساً یکی از اهداف این رتبه‌بندی این است که امکان مقایسه بین کسب و کارهای مختلف را فراهم کند. گزارشات سالانه رتبه‌بندی IMI-100 به خوبی نشان دهنده فواید این گونه مقایسه‌ها است.
چرا ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌های بزرگ مهم است ؟سهم كشورها از نظر ميزان درآمد در فهرست فورچون 500 در سال 2020
جايگاه 6 كشور اول فهرست فورچون در رتبه بندي كشورها از نظر GDP در سال 2020GDPرتبه از نظر نام كشور رتبه در فهرست فورچون جهاني۱ آمریکا۲ چین۳ ژاپن۴ آلمان۷ فرانسه5 بریتانیا
برخي نتایج کلی در رتبه بندی سال 1400 (سال مالي 99)o سهم ارزش افزوده شركت‌ها از تولید ناخالص داخلی(GDP)• ارزش افزوده 100 شرکت اول : 18درصد GDP• ارزش افزوده 500 شرکت: 20 درصد GDPo مقايسه فروش شركت‌ها با توليد ناخالص داخلي(GDP)• فروش 100 شركت اول: 45 درصد GDP• فروش 500 شركت: 52 درصد GDP
o اگر مجموع فروش 500 شركت را در نظر بگيريم، 87 درصد متعلق به 100 شركت اول بوده است كه اين خود، بزرگي اين شركت‌ها را در مقايسه با بقيه شركت‌ها نشان مي‌دهد.
در رتبه¬بندی IMI-100 علاوه بر انتشار فهرست 500 شرکت برتر ایران، فهرست شرکت‌ها در گروه های صنعتی (رشته‌هاي كسب و كار) نیز منتشر مي‌شود. بنابراین، در این رتبه‌بندی، علاوه بر اینکه جایگاه هر شرکت در فهرست‌های عمومی نشان داده می شود، جایگاه شرکت در گروه صنعتی مربوط نیز مشخص می‌شود.
در رتبه بندی سال 1400 ، شرکت ها در 32 گروه صنعتی ( رشته کسب و کار) قرار گرفته اند.
اطلاعات توليد شده در مورد گروه هاي صنعتي، اطلاعات مفيدي را در اختيار مسئولين و سياست گذاران صنعتي و اقتصادي كشور قرار مي دهد، زيرا تصوير كسب و كار در كشور را نشان مي دهد.
سهم گروه‌هاي صنعتي از نظر ميزان فروش (براساس رتبه بندی سال 1400)
سهم گروه‌هاي صنعتي از نظر صادرات (براساس رتبه بندی سال 1400)
استفاده کنندگان از رتبه¬بندی IMI-100• بنگاه¬های اقتصادی• سازمان¬های حاکمیتی و سیاست¬گذاران اقتصادی• سرمایه¬گذاران و فعالان اقتصادی• پژوهشگران و دانشجویان
o اهمیت رتبه¬بندی IMI-100 برای بنگاه¬های اقتصادی:• شناسایی جایگاه شرکت بین 500 شرکت برتر و وضعیت رقابتی آن:به بنگاه¬ها کمک می¬کند تا از جایگاه خود بین 500 شرکت بزرگ کشور آگاه شوند و نیز، درباره وضعیت خود در مقایسه با رقیبان، شناخت شفاف و دقیقی پیدا کنند و آثار فعالیت-شان را بر وضعیت رقابتی خود مشاهده نمایند.
• کمک به شرکت¬ها در توسعه برند ملی و بین المللی آن¬ها:شرکت¬ها با قرار گرفتن در فهرست شرکت¬های برتر ایران، شهرت، اعتبار و برند خود را ارتقا می‌دهند.• تدوین برنامه¬های استراتژیک شرکت:نتایج رتبه¬بندی در سال¬های مختلف، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل¬گران مالی و استراتژیک شرکت قرار می¬دهد که منابع موثقی برای تدوین استراتژی¬های شرکت خواهند بود.
o اهميت رتبه¬بندی IMI-100 برای سازمان¬های حاکمیتی و سیاست¬گذاران اقتصادی• تشویق رقابت در بخش دولتی و خصوصی :رتبه بندی به خودی خود می تواند به گسترش رقابت و تشویق آن در بخش خصوصی و دولتی کمک کند.• تحلیل روند اقتصادی کشور:با مشاهده نتایج رتبه¬بندی شرکت¬ها و به خصوص روند نتایج در سال¬های مختلف، تحولات عرصه اقتصاد بنگاهی از منظری شفاف¬تر قابل مشاهده خواهد بود. با بررسی مداوم نتایج رتبه-بندی بنگاه¬ها، تشخیص جهت حرکت کسب و کارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف براساس اطلاعات معتبر و مستند میسر خواهد بود و این امر ، دست اندر کاران سیاست¬گذاری¬های اقتصادی و صنعتی را در اخذ تصمیمات اقتصادی متناسب در راستای اهداف بلند مدت اقتصادی کشور یاری خواهد داد.
o اهمیت رتبه¬بندی IMI-100 برای سرمایه¬گذاران و فعالان اقتصادی• تحلیل بازار سرمایه:فهرست رتبه¬بندی می¬تواند به فعالان اقتصادی- به خصوص سهامداران و فعالان بازارهای سرمایه- اطلاعات تحلیلی دقیق¬تری ارائه دهد. این اطلاعات در کنار اطلاعات معتبر دیگر، به شناسایی روند شرکت و پیش بینی روند آینده آن كمك می¬نماید.• شناسایی فرصت¬های همکاری اقتصادی:اطلاعات مندرج در فهرست رتبه¬بندی می¬تواند به شرکت¬های داخلی و خارجی در یافتن فرصت¬های همکاری و مشارکت اقتصادی با بنگاه¬های مستعد یاری نماید.
o اهمیت رتبه¬بندی IMI-100 برای پژوهشگران و دانشجویاناین فهرست با فراهم نمودن اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاه¬های اقتصادی کشور، به دانشجویان برای انجام طرح¬های تحقیقاتی و پژوهشگران در شناخت دقیق تر از ساختار مالی و اقتصادی صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ کشور یاری می¬رساند.
از کارهای ديگري كه در اين رتبه‌بندي انجام مي‌شود، مشخص كردن وضعيت مالكيت شركت‌هاي حاضر در فهرست‌هاي اين رتبه‌بندي است. بنابراين، شركت‌ها از نظر وضعيت مالكيت به سه دسته: شركت با مالكيت خصوصي، شركت با مالكيت دولتي و شركت با مالكيت نهادها و موسسات عمومي تقسيم می‌شوند.در اين مورد بايد توجه داشت و تاكيد مي‌كنيم كه صرفا “وضعيت مالكيت شركت” بررسي شده و اعلام مي‌شود و نه وضعيت شركت از نظر دولتي يا خصوصي يا در اختيار موسسات عمومي بودن “مديريت شركت”.اطلاعات ديگري كه در این رتبه‌بندي ارائه مي‌شود، اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي 500 شركت بزرگ آمريكا و 500 شركت بزرگ تركيه وهند و مقايسه اين سه رتبه‌بندي و شركت‌هاي آن¬ها با رتبه‌ بندي IMI-100 و 500 شركت ايران است.اين مقايسه‌ها اطلاعات مفيدي در زمينه مقايسه صنايع و رشته‌هاي مختلف كسب و كار در اين چهاركشور ارائه مي‌دهد.
انتخاب 10 شرکت پیشرو و شرکت¬های برتر از نظر رشد سریعدر این رتبه¬بندی علاوه بر ارزیابی عملکرد سالانه شرکت¬ها، آن¬ها برای یک دوره چند ساله نیز ارزیابی می¬شوند. براساس این ارزیابی، بین صد شرکت اول، شرکت¬هایی که از نظر ارتقای رتبه بیشترین رشد را داشته باشند به عنوان شرکت¬های پیشرو و در دسته¬های صدتایی بعدی شرکت¬هایی که بیشترین ارتقای رتبه را داشته باشند به عنوان شرکت¬های برتر از نظر رشد سریع، معرفی می¬شوند.
شرکت¬های برتر صادرات گرادر رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران، 10 شركت برتر صادرات‌گرا مشخص مي‌شوند. بنابراین، شرکت¬هایی که برای کشور ارزآوری دارند، معرفی خواهند شد.
مشخص کردن پراکندگی استانی 500 شرکت بزرگ کشورفعالیت دیگری که در این رتبه¬بندی انجام می¬شود، مشخص نمودن پراکندگی استانی 500 شرکت در کشور است که میزان اثرگذاری استان¬ها در اقتصاد کشور را نشان می¬دهد، به این معنی که مشخص می¬کند کدام استان ها از نظر اقتصادی و صنعتی قوی تر هستند. همچنین مشخص می¬کند که هر استان در چه صنایعی تمرکز دارد.
در حال بروز رسانی …

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا